Bảng giá

Bảng giá

Xe Honda Civic Type R
Đăng ký lái thử Dự toán chi phí
Xe Honda Civic Type R

Xe Honda Civic Type R


 • 2,399,000,000VNĐ
Xe Honda City
Đăng ký lái thử Dự toán chi phí
Xe Honda City

Xe Honda City

 • G
  529,000,000VNĐ
 • L
  569,000,000VNĐ
 • RS
  599,000,000VNĐ
Xe Honda Civic
Đăng ký lái thử Dự toán chi phí
Xe Honda Civic

Xe Honda Civic

 • E
  730,000,000VNĐ
 • G
  770,000,000VNĐ
 • RS
  870,000,000VNĐ
Xe Honda HR-V
Đăng ký lái thử Dự toán chi phí
Xe Honda HR-V

Xe Honda HR-V

 

 
 • G
  699,000,000VNĐ
 • L
  826,000,000VNĐ
 • RS
  871,000,000VNĐ
Xe Honda CR-V
Đăng ký lái thử Dự toán chi phí
Xe Honda CR-V

Xe Honda CR-V

 • 1.5 E
  998,000,000VNĐ
 • 1.5 G
  1,048,000,000VNĐ
 • 1.5 L
  1,118,000,000VNĐ
 • LSE (Đen Ánh)
  1,138,000,000VNĐ
Xe Honda Accord
Đăng ký lái thử Dự toán chi phí
Xe Honda Accord

Xe Honda Accord

 

 
 • Turbo
  1,319,000,000VNĐ
 • Accord 1.5 Turbo Trắng
  1,329,000,000VNĐ
.